Föreningen Hem och Skola i Tölö rf - medlemsavgift för nya ettors föräldrar 2019

02.09.2019 kl. 18:30
Hem och Skola i Tölö hade sitt årsmöte i samband med ettornas föräldramöte torsdagen den 29.8.2019. På mötet godkändes styrelsens förslag till medlemsavgift på 50 euro/familj/studietid för nya ettors föräldrar.

Genom att betala medlemsavgiften 50 euro/familj/studietid är du med om att förgylla vardagen för de studerande i Tölö gymnasium. Med medlen betalar föreningen understöd till evenemang och tillställningar som studeranden, deras lärare och studerandekåren initierar.

Betalningsuppgifter:

Mottagarens Bank: Aktia Sparbank - Tölötorg

Kontonummer: FI51 4055 5050 0033 54

Mottagare: Föreningen Hem och Skola i Tölö rf

Meddelandefältet: Ange medlemmens namn (vårdnadshavare) om annan än betalaren samt i vilken klass eleven går i

(inget referensnummer)

förfallodag: 15.9.2019

Harriet Katajisto