Kontakta oss!

Styrelsen för läsåret 2019-2020

  • ordförande: N.N.
  • sekreterare: Harriet Katajisto, harriet.katajisto@fortum.com
  • kassör: Tiina Luukkonen 2019/N.N. 2020
  • övrigare styrelsemedlemmar:

Lärarrepresentanter :

  • Laila Rebers-Holländer

Elevkårens representanter :

       •  Willjam Fagerström

 


Mottagarens kontonummer
  Aktia Bank FI51 4055 5050 0033 54
Mottagare
  Föreningen Hem och Skola i Tölö rf

Meddelande
  Medlemsavgift för 2019 antagna elevers föräldrar

  50 euro/familj/studietid
Ange medlemmens namn (föräldern) om annat än betalaren
  samt i vilken klass eleven går i / vilka klasser eleverna går i.

 

 

 

 

 

Skicka oss epost

Skriv siffran 9 med bokstäver: