Kontakta oss!

Styrelsens kontaktuppgifter för läsåret 2020-2021

  • ordförande: Laura Lindberg, laura.v.nyman@gmail.com
  • kassör: Johan Lindberg, johan.lindberg@publico.com

Lärarrepresentanter :

  • Laila Rebers-Holländer


Mottagarens kontonummer
  Aktia Bank FI51 4055 5050 0033 54
Mottagare
  Föreningen Hem och Skola i Tölö rf

Medlemsavgift: 

50 euro/familj/studietid
Ange medlemmens namn (föräldern) om annat än betalaren
samt i vilken klass eleven går i / vilka klasser eleverna går i.

 

 

 

 

 

Skicka oss epost

Skriv siffran 1 med bokstäver: