Kallelse till Hem och Skola i Tölö rf:s Årsmöte 29.8.2019

22.08.2019 kl. 06:00
Du är hjärtligt välkommen till Hem och Skola i Tölö rf:s årsmöte torsdagen den 29.8.2019 kl. 17:00 i Tölö gymnasium, Sandelsgatan 3

Föredragningslista för årsmöte

 

1. Mötet öppnas

 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare

 

3. Presentation av 2018-2019 verksamhetsberättelsen, bokslut samt godkänd verksamhetsgranskningsberättelsen

 

4. Godkännande av bokslutet för läsåret 2018-2019 och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 

5. Verksamhetsplanen och budgeten för det löpande verksamhetsåret 2019-2020 presenteras och godkännande av dessa

 

6. Beslut om medlemsavgift
styrelsens förslag: medlemsavgiften uppbärs endast en gång under gymnasietiden och den skulle vara 50 €/familj

 

7. Val av styrelsemedlemmar (minst tre, högst tolv)
Lärarna och studeranden väljer sina representanter separat

 

8. Val av verksamhetsgranskare och suppleant

 

9. Informationskanaler:
Som föreningens huvudsakliga annonsorgan används Wilma, e-post och föreningens uppdaterade hemsida

 

10. Övriga ärenden

 

11. Mötet avslutas

 

(Tid för HoS styrelses konstituerande möte har reserverats preliminärt
torsdagen den 5.9.2018 i skolans matsal, Sandels kl. 17:00)

 

Harriet Katajisto

Senaste Nytt

Föreningen Hem och Skola i Tölö rf - medlemsavgift för nya ettors föräldrar 2019

Hem och Skola i Tölö hade sitt årsmöte i samband med ettornas föräldramöte torsdagen den 29.8.2019. På mötet godkändes styrelsens förslag till medlemsavgift på 50 euro/familj/studietid för nya ettors föräldrar.Läs mera »
Harriet Katajisto
02.09.2019 kl. 18:30

Verksamhetsgranskningsberättelse 2018-2019

Harriet Katajisto
26.08.2019 kl. 13:46

Kallelse till Hem och Skola i Tölö rf:s Årsmöte 29.8.2019

Du är hjärtligt välkommen till Hem och Skola i Tölö rf:s årsmöte torsdagen den 29.8.2019 kl. 17:00 i Tölö gymnasium, Sandelsgatan 3Läs mera »
Harriet Katajisto
22.08.2019 kl. 06:00

Verksamhetsberättelse 2018 - 2019

Harriet Katajisto
22.08.2019 kl. 06:00

Bokslut 2018 - 2019

Harriet Katajisto
22.08.2019 kl. 06:00

Verksamhetsplan 2019 - 2020

Harriet Katajisto
22.08.2019 kl. 06:00

Budget förslag 2019 - 2020

Harriet Katajisto
22.08.2019 kl. 06:00

Verksamhetsplan för läseåret 2018 - 2019

Harriet Katajisto
23.10.2018 kl. 00:33

Budget för läseåret 2018 - 2019

Harriet Katajisto
23.10.2018 kl. 00:28

Verksamhetsgranskningsberättelse 2017 - 2018

Harriet Katajisto
23.10.2018 kl. 00:24