Verksamhetsplan för läseåret 2018 - 2019

23.10.2018 kl. 00:33

HEM OCH SKOLA I TÖLÖ r.f.

 

Verksamhetsplan för läsåret 2018-2019

 

Läsåret 2018-19 är redan det fjärde för den nya skolan Tölö gymnasium. Föreningen Hem och Skola i Tölö kommer att fortsätta att tillsammans med skolans personal och elever jobba för att bibehålla och vid behov stärka gemenskapen mellan linjerna och klasserna i skolan.

 

Vi hoppas att föräldrar också i fortsättningen engagerar sig i verksamheten både direkt och via medlemsavgifter, så att föreningens aktiva tradition kan fortsätta. Samtidigt föds nya traditioner, och Hem och Skola i Tölö är gärna med och förverkligar projekt med den målsättningen.

 

Verksamheten utformas under året, eftersom mycket av projekten som stöds, bygger på initiativ från lärare och elever. Som tidigare prioriteras sådana aktiviteter där så många elever som möjligt från de olika linjerna kan delta, för att stärka samhörighetskänslan i skolan. Vidare siktar föreningen också på att tillsammans med skolan jobba för sociala projekt, till exempel till förmån för olika välgörenhets- eller miljöprojekt.

 

Skolans egen slogan, ”Tölö gymnasium – människan i centrum. Vetenskapen, människan, konsten”, kan väl anammas av Hem och Skola i Tölö

 

Kultur och nyfikenhet

Föreningen kommer att stöda kulturevenemang som skolan eller eleverna själva ordnar. Dessutom understöder föreningen gärna skolans egen undervisning i konstämnen med medel för teater-, biograf-, och utställningsbesök.

 

Ät och njut hälsosamt

Föreningen befrämjar gärna sunda matvanor, och understöder initiativ kring hälsosamma mellanmål och attraktiva alternativ till godis och slarvmat.

 

Föreningen stöder evenemang som handleder ungdomarna att hjälpa sig själva och varandra att undvika droger, alkohol, ätstörningar, mobbning etc.

Till exempel har kursen i träningsbiologi ansökt om och beviljats understöd för anskaffning av pulsklockor för effektiv motionering och uppföljning av träning.

 

Kamratskap

Föreningen understöder idrottslig klubbverksamhet som kan bidra till bättre kamratskap. Också här samarbetar man med elev- och lärarkåren och hoppas på initiativ från skolan.

 

Traditionellt har föreningen understött ett större evenemang, en bal med måltid, i skolan ordnat av elevkåren.  Vi hoppas att man ordnar en sådan fest också detta år, och som tidigare förutsätter vi en viss andel självfinansiering.

Harriet Katajisto