Årsmöte 17.08.2017

22.08.2017 kl. 17:32

Protokoll för årsmöte 17.8.2017 kl.18:00

 

Plats: Gyllenbergssalen, i samband med föräldramötet för nya första årets studerande

Närvarande: Nicolina Zilliacus-Korsström, Eva Nyreen samt ca 110 föräldrar och nästan samtliga lärare, studiehandledare, rektor och vicerektor

 

 

1. Mötet öppnades 18:10

 

2. Till ordförande valdes Nicolina Zilliacus-Korsström, till sekreterare Eva Nyreen och till protokolljusterare Laila Rebers-Holländer och Bettina Forskåhl-Holmberg

 

3. Verksamhetsberättelsen, bokslutet samt den godkända verksamhetsgranskningsberättelsen presenterades.

        

4. Bokslutet för läsåret 2016/17 fastställdes och ansvarsfrihet beviljades den avgående styrelsen

 

5. Verksamhetsplanen och budjeten för det löpande verksamhetsåret presenterades och godkändes

 

6. Beslöts att medlemsavgiften uppbärs endast en gång under gymnasietiden och den fastslogs till 50 € / familj. Möjlighet att betala en kompletterande avgift eller en extra avgift ges i år också till vårdnadshavarna för andra årets studerande.

 

7. Till den nya styrelsen valdes:

Nicolina Zilliacus-Korsström, Maria Sundblom, Harriet Katajisto, Ronja Addams-Morings, Pauliina Turakka Purhonen, Tiina Luukkonen.

Lärarna och studeranden väljer sina representanter skilt.

 

8. Till verksamhetsgranskare valdes Timo Veijola.

 

9. Som föreningens huvudsakliga annonsorgan används wilma, e-post och föreningens hemsida

 

10. Mötet avslutades kl 18:30