Styrelsemöte 15.8.2017

18.08.2017 kl. 10:35

Protokoll för styrelsemöte 15.8.2017 kl. 17.30 på skolans gård.

Närvarande: Nicolina Zilliacus-Korsström, Eva Nyreen, Tiina Luukkonen, Jennifer Holmberg, Bettina Forsskåhl-Holmberg

1. Mötet öppnas

2. Agendan godkänns

3. HoS årsmöte

Konstaterades att verksamhetsberättelsen skickats till granskaren för granskning.

Årsmötet som hålls i samband med ettornas föräldramöte den 17 augusti 2017 kl. 17.30 planerades. Nicolina ställer sig till förfogande som mötesordförande och Eva som sekreterare.  Så gott som alla nuvarande styrelsemedlemmar kan fortsätta om det visar sig svårt att rekrytera nya. Rekryteringen och utdelning av betalningslappar till ettornas föräldrar på årsmötet diskuterades.

4. Övriga ärenden

Lärarrepresentant Cecilia Calais (Sissi) har meddelat att hon slutar i HoS:s styrelse.

Elevrepresentant Jennifer Holmberg meddelade att även hon avgår som ordinarie medlem men fortsätter som suppleant. Ny ordinarie elevrepresentant väljs denna vecka på SKS möte (17.8.2017: Aron Granholm från tvåan är ny ordinarie medlem).

5. Nästa styrelsemöte

Årsmöte 17.8.2017 kl 17.30.

Förslag på konstituerande styrelsemöte: Tisdag 22.8.2017 kl. 17.30 i Sandels matsal.