Styrelsemöte 30.5.2017

15.08.2017 kl. 17:36

 

Protokoll för styrelsemöte 30.5.2017 kl. 17.30 i skolans bibliotek.

Närvarande: Nicolina Zilliacus-Korsström, Eva Nyreen, Tiina Luukkonen, Laila Rebers-Holländer, Jennifer Holmberg, Camilla Strandberg-Panelius, Bettina Forsskåhl-Holmberg

1. Mötet öppnas

2. Agendan godkänns

3. Kort från studerandekåren

- Bandkväll ordnas den 1.6 och glädjande nog finns deltagare anmälda både från allmänna och spec-linjerna.

- Crazy race ordnas den 2.6.

- SKS har av skolan blivit ombedd att fundera på hur konceptet för Dagsverke skulle kunna förnyas eftersom så många elever väljer att ta en ”röd dag” i stället för att jobba. SKS arbetar nu på att ändra upplägget så att man som ett alternativ till att jobba för pengarna skulle kunna ”göra gott” dvs. någon form av aktivt medborgarskap, ensam eller i grupp (jmf Vandas ”goda gärningarnas dag”). Flera idéer har lagts fram; allt från att besöka åldringar, hjälpa Röda Korset och andra frivilligorganisationer till blodgivning osv.  SKS fortsätter planeringen och HoS konstaterade att man gärna hjälper till om det behövs.

4. Kort från lärarkollegiet

Läsåret går mot sitt slut. Konstaterades kort att skolans kväll i Sandelshuset nästa läsår ändrar från tisdag till torsdag.

5. Vår ekonomi

På föreningens konto finns nu 4194,91e. 

SKS hade inkommit med förfrågan om HoS skulle vilja köpa en bankkortsläsare att dela med SKS. SKS är i motsats till HoS inte en registrerad förening och kan inte köpa kortläsaren själv.  Själva kortläsaren kostar ca 80-90e och därtill betalar man ca 3% av vinsten man gör till serviceproducenten. SKS föreslår att ett avtal skulle kunna upprättas mellan HoS och SKS enligt principen att och var och en betalar själv den 3% av vinsten som hör till serviceproducenten. Förslaget fick understöd och konstaterades att utbetningen sker i höst då kortläsaren köps. 

 

6. HoS årsmöte

Konstaterades att HoS årsmöte hålls i samband med ettornas föräldramöte den 17 augusti 2017 kl. 17.30.

Beslöts att Nicolina och Tiina förbereder bokslutet till den 1.8 så att det hinner granskas av verksamhetsgranskaren Henrika Frank (suppleant Barbro Bruun) inför årsmötet.  

Betonades att det är viktigt att på årsmötet presentera och marknadsföra  HoS  - speciellt som styrelsen är i stort behov av  ”nytt yngre blod” då majoriteten av nuvarande styrelsemedlemmars barn är abiturienter nästa läsår (2017-18).

Beslöts i samband med detta att lobba för och presentera en fortsättning på den lyckade fjolårssatsningen att ordna HoS-kväll med föreläsning i november tillsammans med presentationer av  UF- företagen (Ungt Företagande).

Beslöts föreslå den nyvalda styrelsen att hålla konstituerande möte den 22.8 (om det verkar passa).  

7. Medlemsavgiften

Kostateardes att årsmötet ska ta beslut om ändringen av medlemsavgiften. Ärendet bör förberedas till årsmötet.  

8. Info och webbsidan

Laila och de andra gruppisarna för de nya tvåorna uppmanades skriva till de nya tvåornas föräldrar om årsmötet, vikten av arbetet i HoS och möjligheten att själv vara aktiv. 

9. Övriga ärenden

Övriga ärenden fanns inte.

10. Nästa styrelsemöte

Tisdag 15.8.2017 kl. 17.30 i Sandels matsal (förberedelse av årsmötet).