Styrelsemöte 4.4. 2017

08.05.2017 kl. 09:38

Hem och skola i Tölö rf

Protokoll för styrelsemöte 4.4.2017 kl. 18.00 i Sandels matsal

Närvarande: Nicolina Zilliacus-Korsström, Eva Nyreen, Cecilia Calais, Laila Rebers-Holländer, Bettina Forsskåhl-Holmberg

1. Mötet öppnas

2. Agendan godkänns

3. Kort från studerandekåren

- Gammeldansen gick väldigt bra.

- SKS eftermiddag; jämställdhetsenkät, tema-dag om jämställdhet med utomstående deltagare, önskades öppenhet med lärare, jämställdhet vid bedömning, anonym bedömning i Abitti.

- KRUT pengar, hur anhålla?

- Ännu ett nytt utrymme ska inredas under caféutrymmet.

- Crazy race och bandkvällen är under planering, Tölö syndromkvällen kanske skjuts upp till hösten.

- Traditionen med bloddonering ska fortsätta.

4. Kort från lärarkollegiet

- Lärarna har haft fortbildningar.

- En stor grupp elever har besökt Heureka.

- Media-temaeftermiddagen var lyckad med föreläsning om konspirationsteorier, texter och videor, diskussioner i små grupper, presentationer m.m.

- Lärarna på Helsingfors-eftermiddag, eleverna lediga.

- Förintelsekursresa i april.

- 19-20.4 tävling i Ungt företagande.

- Skolan får 4 nya lärare i höst.

- 16.5 Vårmarknad samt linjekonsert. Beslöts att HoS ordnar kaffeservering och värvningstillfälle för att försöka locka nya föräldrar med i verksamheten.

5. Vår ekonomi

Konstaterades med glädje att Tre Smeder beviljat föreningen 7600e,  varav 2000e går till bildkonstlinjens resa till Malmö och Lund, 1000e till musiklinjens Skolmusikresa till Vasa, 580e till hummalinjens Estlandresa samt 2000e till Geografi-resa till Berlin. Rektorn uppmanades söka pengar för höstens evenemang.

6. Medlemsavgiften

Beslöts fortsätta arbetet med förslaget att ändra på modellen för uppbärande av HoS medlemsavgift (så att en lite högre medlemsavgift uppbärs endast en gång per elev genast på hösten då eleven börjar på ettan i stället för en avgift varje läsår).

7. Info och webbsidan

Eva sätter ut info om Vårmarknaden och cafét på HoS hemsida.

Info om Annica Cleos m.fl. föreställning Oändlig vals som visas i skolan den 8.4 kl. 18 finns på hemsidan. Konstaterades att skolans FaceBook sida borde länkas till HoS:s hemsida.

8. HoS årsmöte

Beslöts ordna HoS årsmöte i samband med ettornas föräldramöte i höst.

9. Övriga ärenden

- Planerades att igen bjuda lärarna på skumpa & jordgubbar på dimissionsdagen.

- Diskuterades problemen i matsalen och möjligheten att äta uppe på ”etageplanet”,  men om det ska kunna fortsätta måste eleverna bli bättre på att hålla snyggt. Noterades att studerande med ätstörningar har känt "etageplanet" i matsalen som tryggare, och att de lider vid det nya arrangemanget. Som föräldraförening hoppas vi att skolans ledning tar det i betraktande och inte bara fokuserar på straffåtgärder för att brickor och rosk inte plockats bort.

 

10. Nästa styrelsemöte

Tisdag 30.5.2017  kl. 17.30 i Sandels matsal (om fint väder ute på gården).