Styrelsemöte 8.9.2016

07.04.2017 kl. 09:33
Hem och skola i Tölö rf
Protokoll för styrelsemöte 8.9.2016 kl. 17.00 i Sandels matsal
Närvarande: Nicolina Zilliacus-Korsström, Lotta Kjellberg, Camilla Strandberg-Panelius, Eva Nyreen, Tiina Luukkonen, Laila Rebers-Holländer Jennifer Holmberg, Bettina Forsskåhl-Holmberg
1. Mötet öppnas
2. Agendan godkänns
3. Styrelseposter
Beslöts att Nicolina Z-K fungerar som ordförande, Bettina F-H som sekreterare med Lotta K som arbetspar, Tiina L som kassör och Eva N som info- och webansvarig. Lärarrepresentanter är Laila R-H och Cecilia Calais.
4.  Föräldrakväll
Föräldrakväll för ettans föräldrar började planeras under temat nya läroplanen, skolans tema och positivt föräldraskap. Alternativa datum 18.10.2016 eller 15.11.2016. Möjliga talare ventilerades, Nicolina lovade utreda. Kvällen även bra tillfälle för HoS medlemsvärvning av föräldrar till ettor.  
5. Kort från studerandekåren
- Picknicken vid Tölöviken 19.8 i elevernas (ej studerandekårens) egen regi gick bra. 30-40 ettor och tvåor samt några abiturienter deltog.
- Tölösyndroms (”eleverna vill hänga kvar i skolan”)kväll hölls 1.9 i Hummasalen med pizzabak m.m. Mycket lyckad kväll och positiv stämning! Ca 50-60 elever deltog. 
- Studerandekåren förbereder morgonsamling för att presentera sig och sprida information.
- Målet för dagsverksinsamlingen har röstats fram bland eleverna. I år går pengarna till Barncancerstiftelsen Aamu.
- Studerandekåren planerar ta i bruk och inreda två rum i Lönkanhuset; det övre rummet ska bli café och  det nedre chillrum. Ikea har besökts och inredning planerats tillsammans med Cecilia.
- Studerandekåren ska sponsorera dynor till klaffstolarna i klassrummet där Niklas K undervisar. 
 7. Övriga ärenden
Fanns ej.
8. Nästa styrelsemöte torsdag 29.9.2016  kl. 17.30 i Sandels matsal.