Infobrev 1 2017

07.04.2017 kl. 08:50

 

Period fem har börjat och läsåret går in på slutrakan, och också inom Hem och skola i Tölö blickar vi nu mot vårens avslutande händelser. Vi konstaterar med glädje att föreningen har beviljats understöd av Stiftelsen Tre smeder, vilka kommer att kanaliseras till olika ändamål inom skolans verksamhet.

Nu under våren stöder vi igen utdelningen av fruktmellanmål i skolan. För logistiken står SKS (Studerandekårens styrelse).

Så kommer Hem och skola också att medverka  med kaffeförsäljning på skolans traditionella Vårmarknad där all intäkter går till Unicef. Så pricka in 16.5. i kalendern, vi hoppas på ett stort deltagande från Tölö gymnasiums föräldrar!

Kolla också Teater Näras föreställning "Oändlig vals- om kärlek i nöd och lust" på Sandels 8.4. En föreställning om skilsmässor, kris och vuxenansvar med humor och musik. Efter föreställningen öppen diskussion.  Rabatterat pris för föräldrarna i Tölö gymnasium.

Glad vår till alla!