Styrelsemöte 14.2.2017

28.02.2017 kl. 12:16

Protokoll för styrelsemöte 14.2.2017 kl. 17.30 i Sandels matsal

Närvarande: Nicolina Zilliacus-Korsström, Camilla Strandberg-Panelius, Eva Nyreen, Tiina Luukkonen, Cecilia Calais, Laila Rebers-Holländer, Lotta Kjellberg, Jennifer Holmberg, Bettina Forsskåhl-Holmberg

1. Mötet öppnas

2. Agendan godkänns

Konstaterades att de inbokade mötena den 29.11.2016 och den 12.1.2017 annullerats.

3. Kort från studerandekåren

- I nya SKS-styrelsen med ny ordförande (Jennifer Holmberg) sitter knappa 20 elever.

- Nya SKS-styrelsen bakade  alla tillsammans inför Runebergsdagen 300 Rundbergstårtor som såldes i det nya caféutrymmet.

- På vändagen 14.2 ordnades röda dagen (röda kläder etc.)

- Vinterbalen 17.2 var mycket lyckad; roligt, allt gick bra, maten var god, live musiken var super. Ca 60 elever deltog och det kostade dem ingenting.

4. Kort från lärarkollegiet

- Öppet hus -evenemanget var lyckat.

- Humanekologernas slutpresentationer hölls i år i hummarummet och det gick bra.

- Bildkonstelevernas har presenterat sina slutarbeten.

- Gamla SKS-styrelsen och några abiturienter har igen donerat blod.

- 16. 2 Penkkis inkl. kaffe i lärarrummet. Ettorna städar traditionsenligt skolan efteråt. Gammeldans gen.rep. för tvåorna på eftermiddagen.

- 17.2 Tvåornas gammeldans i Ruoholahden ala-aste.

- 3.3 Hälsokunskaps- och biologielever ska besöka Heurakas utställning Bodyworks.

- 7.3 Temaeftermiddag om medier och ”alternativ fakta”.

5. Vår ekonomi

Saldo är ca 2405e. Följande bidrag har betalats ut; abina 300e, gammeldansen 300e och vinterbalen 400e.  Två ansökningar à 1000e till Tre Smeder har inkommit (av Laila för bildkonsten och av Annika för musiken). Nicolina och Lotta sköter om HoS:s ansökan till Tre Smeder inom februari månad.  Laila uppmanar lärarna att skicka ansökningar för större projekt direkt till Nicolina.

6. HoS café

Beslöts utreda om HoS kan ordna ngn form av café + värvningstillfälle i samband med Vårmarknaden den 16.5 och musikelevernas linjekonsert.

7. Medlemsavgiften

Beslöts utreda huruvida det skulle fungera bättre med en lite högre medlemsavgift till HoS endast en gång per elev genast på hösten då eleven börjar på ettan i stället för en avgift varje läsår (vilket är rådande praxis).

 8. Övriga ärenden

Fruktbidrag utlovades om SKS utreder logistiken.

Diskuterades att HoS gärna skulle sponsorera någon form av retorik-dramakurs.

9. Nästa styrelsemöte

Tisdag 4.4.2017  kl. 18 i Sandels matsal (före tvåornas konsert).