Infobrev oktober 2016

27.10.2016 kl. 08:35

Infobrev oktober 2016

 

Vid föreningens årsmöte i början av läsåret återvaldes ordförande Nicolina Zilliacus-Korsström. Styrelsen samlas en gång i månaden och har delat de löpande sysslorna på arbetspar så att ingen styrelsemedlem ensam bär ett större ansvar. Vi skulle ändå gärna se fler intresserade medlemmar i styrelsen och hoppas speciellt på att intresse finns hos föräldrar till första årets studerande!

 

Vår uppgift som Hem och skola förening är att fungera just som en länk mellan hemmen och skolan och erbjuda en mötesplats för föräldrarna. På våra möten deltar alltid både lärar- och studeranderepresentanter och de är ypperliga tillfällen att som förälder få en större inblick i vad som är på gång i skolan. Den här hösten har det varit speciellt fint att höra om glädjen och ivern med vilka studerandekårsstyrelsen har jobbat för att öka trivseln i skolan.

 

Föreningen stöder ekonomiskt olika projekt och evenemang inom ramen för skolarbetet. I främsta hand kommer kulturella evenemang, sådana som främjar sammanhållningen och aktiviteter som gynnar möjligast många studerande. Verksamheten finansieras dels med bidrag från Stiftelsen Tre smeder, och dels med medlemsavgifter som samlas in på frivillig basis. 

 

Den traditionsenliga Vinterbalen ordnas igen i januari av Studeranderådet, och också det evenemanget stöds av Hem och Skola.

 

Vi hoppas förstås att möjligast många vill bidra till att möjliggöra verksamheten genom att betala medlemsavgiften  på 30 euro / familj till föreningens konto FI 51 4055 5050 0033 54 

 

 

Vi vill samtidigt passa på och inbjuda till Hem och Skolas traditionsenliga glögg med lärarna 1.12. kl 17:30. Anmäl om deltagande till eva.nyreen@edu.hel.fi