Styrelsemöte 29.9.2016

21.10.2016 kl. 11:43

Hem och skola i Tölö rf

Protokoll för styrelsemöte 29.9.2016 kl. 17.00 i Sandels matsal

Närvarande: Nicolina Zilliacus-Korsström, Lotta Kjellberg, Eva Nyreen, Tiina Luukkonen, Cecilia Calais, Laila Rebers-Holländer Jennifer Holmberg, Bettina Forsskåhl-Holmberg

1. Mötet öppnas

2. Agendan godkänns

3. Kort från studerandekåren

- Må 3.10 SKS-dag och inredning av de nya utrymmena.

- Fre 4.11 Halloween-maskerad med kostymtävlingar etc.

- Ansvariga lärare har presenterat sig för SKS, och elevrepresentanter har valts till ledningsgrupperna (minimi 2 elever/grupp). Ledningsgrupperna är indelade enligt tema t.ex. digitalisering, ”sprängande av klassrummets väggar”.

- 11.11 Dagsverke

4. Kort från lärarkollegiet

- Höstens studentskrivningar  inkl. digitaliseringen gick bra.

- Digitaliseringstemat;  alla lärare skall  lära sig använda konsertsalens teknik.

- 3.11  Svenska dagen och temaeftermiddag om välmående med föreläsare och workshops. Tyvärr krock med Krut- expo elevkårsdagar.

- Kulturkarnevalen krockar i år tyvärr med provveckan.

-12.10 Info om folkmordskursen

- Musik-abinas slutarbetskonserter okt-nov

Resor i höst:

- Hummans traditionella resa till Bromarv

- Franskagruppernas resa till Dijon 5-10.10

- Europaresan 6-11.10

-Bildkonstettornas resa till Karis

5. Vår ekonomi

Saldo är ca 2780e. Inga nya ansökningar har inkommit.

6. Vår webbisda och infobrev

Infobrev går ut då vi vet mera om föräldrakvällen.

7. Vår föräldrakväll

Föräldrakväll för alla men speciellt för ettans föräldrar och lärarna hålls 15.11. Lärarna mycket positiva till idén. På programmet info om HoS (inkl. medlemsavgiften), föreläsning om positiv psykologi och människors styrkor (t.ex. hur man kan använda sig av styrkor för att må bra och komma över utmaningar) av Åse Fagerlund ca 45 min, info och presentationer av eleverna i Ungt företagande-kursen med bl.a. musikuppträdande och kaffeservering (SKS kollar vem som arrangerar) m.m.

8. Flyktingarbetet

Nicolina kollar upp läget genom Annika Luther.

9. Julglögg för lärarna

 Hålls 1.12 kl.17.30 (dvs. kvällen innan studentdimissionen den 2.12).

 7. Övriga ärenden

- Ätstörningscentralen har skickat brev, som vidarebefordras till lärarna och välmåendegruppen.

- Brev gällande gratis IT kurser för HoS medlemmar.

8. Nästa styrelsemöte tisdag 25.10.2016  kl. 17.30 i Sandels matsal.