Verksamhetsplan 2019 - 2020

22.08.2019 kl. 06:00

HEM OCH SKOLA I TÖLÖ r.f.

 

Verksamhetsplan för läsåret 2019-2020

 

Läsåret 2019-20 är redan det femte för Tölö gymnasium. Föreningen Hem och Skola i Tölö kommer att fortsätta att tillsammans med skolans personal och studeranden jobba för att bibehålla och vid behov stärka gemenskapen mellan studerandena, basgrupperna och årskurserna.

 

Vi hoppas att föräldrar också i fortsättningen engagerar sig i verksamheten både direkt och via medlemsavgifter, så att föreningens aktiva tradition kan fortsätta. Samtidigt föds nya traditioner, och Hem och Skola i Tölö är gärna med och förverkligar projekt med den målsättningen.

 

Verksamheten utformas under året, eftersom mycket av projekten som stöds, bygger på initiativ från lärare och studeranden. Som tidigare prioriteras sådana aktiviteter där så många studeranden som möjligt från de olika linjerna kan delta, för att stärka samhörighetskänslan i skolan. Vidare siktar föreningen också på att tillsammans med skolan jobba för sociala projekt, till exempel till förmån för flyktingar i Finland eller miljöprojekt.

 

Skolans egen slogan, ”Tölö gymnasium – det kreativa gymnasiet. Vetenskapen, människan, konsten”, kan väl anammas av Hem och Skola i Tölö

 

Kultur och nyfikenhet

 

Föreningen kommer att stöda kulturevenemang som skolan eller studerandena själva ordnar. Dessutom understöder föreningen gärna skolans egen undervisning i konstämnen med medel för teater-, biograf-, och utställningsbesök.

 

Ät och njut hälsosamt

 

Föreningen befrämjar gärna sunda matvanor, och understöder initiativ kring hälsosamma mellanmål och attraktiva alternativ till godis och slarvmat.

 

Föreningen stöder evenemang som handleder ungdomarna att hjälpa sig själva och varandra att undvika droger, alkohol, ätstörningar, mobbning etc.

 

Kamratskap

 

Föreningen understöder idrottslig klubbverksamhet som kan bidra till bättre kamratskap. Också här samarbetar man med studerande- och lärarkåren och hoppas på initiativ från skolan.

 

Traditionellt har föreningen understött ett större evenemang, en bal med middag i skolan ordnat av studerandekåren.  Vi hoppas att man ordnar en sådan fest också detta år, och som tidigare förutsätter vi en viss andel självfinansiering.

 

Harriet Katajisto